Home » artikelen » Bewust opvoeden

Bewust opvoeden

Je veilig voelen en je ruimte durven innemen om jezelf te uiten, is belangrijk voor een optimale ontwikkeling.

 

Een kind bewust opvoeden, doe je door het kind zelf te laten nadenken over zijn eigen kunnen, voelen en denken. Stel dat jullie kind moeite heeft om op school samen te werken met andere kinderen, dan ga je samen met het kind achterhalen wat de reden of oorzaak hiervan is. Dit kan je doen door vragen te stellen. Bijvoorbeeld: “Met wie zou jij graag samenwerken? Waarom zou je graag met hem of haar samenwerken.” Een veilig gevoel hebben bij die ander is belangrijk. Om jezelf te kunnen uiten, moet het kind zich veilig voelen en zijn eigen ruimte durven innemen. Dat is belangrijk voor een optimale ontwikkeling.

Bij samenwerking help en versterk je elkaar! Wanneer jullie kind dit moeilijk vindt, dan kan het kind eerst leren verbinding te maken met de ander. Mogelijk vind het kind dit al spannend. Samenwerken kan voor het kind confronterend zijn, omdat in het kind dingen aangeraakt worden, die het moeilijk vindt.

 

Je kind bewust maken van zijn kwaliteiten versterkt het zelfvertrouwen! Weten wat het kan en waar het goed in is, laat zien wie het kind werkelijk is. Dat zijn de kernkwaliteiten, die al in het kind aanwezig zijn. Vaardigheden die het kind lastig vindt, kunnen tot op zekere hoogte aangeleerd worden. Diep van binnen zijn deze kernkwaliteiten al aanwezig. Een kind weet vaak onbewust waar het goed in is, maar is zichzelf daar nog niet bewust van. Het zou prachtig zijn, wanneer in het onderwijs hier tijd en ruimte voor vrij komt. Het geen waar een kind goed in is, is vaak ook zijn toekomstweg. Daar voelt het zich prettig bij! Diep van binnen zijn al deze kernkwaliteiten al aanwezig, maar de innerlijke ontplooiing gebeurt later. Pas wanneer een kind tot het besef komt wie het is en waar hij of zij goed in is, dan zal de weg voor zijn toekomst open gaan en zal de weg vanzelf zichtbaar worden. Dit gebeurt vaak in de leeftijdsfase tussen de 7 en 14 jaar. Daarna word het ik meer centraal gezet om deze weg te versterken. Een gerichte opleiding wordt gezocht en vakinhoudelijke kennis, wordt meer tot zich genomen, waardoor het kind later zijn vak kan gaan uitoefenen.

Wanneer een kind vast is gelopen in het maken van zijn beroepskeuze, dan kan je terug naar de kleutertijd. Waar werd het kind blij van? Wat deed het graag? Waar was het goed in? In deze leeftijdsfase is het kind nog onbevangen en puur. Het reageert instinctief en is zich nog onvoldoende bewust van de buitenwereld. Daarom wordt het nog niet beïnvloed. Dit kan mogelijk een oorzaak zijn, waardoor het kind later blokkeert. Het kind heeft dan conditioneringen overgenomen van zijn buitenwereld en is dan letterlijk en figuurlijk zijn verbinding met zijn ware innerlijke ik kwijt. Terug naar zijn essentie geeft de weg, die het later in zijn toekomst kan bewandelen.

 

Bewust opvoeden heeft dus alles te maken met het kind zijn eigen weg laten bewandelen, die hij of zij gaat maken. Daar bent u als ouder/ verzorgers verantwoordelijk voor om het kind daarbij te begeleiden. Dit doe je door het kind te stimuleren in alles wat het leuk vindt en wil ontdekken. Op deze wijze komt het kind er achter waar het goed in is en wat het leuk vind. School kan daar een essentiële bijdrage aan leveren door meer vakken aan te bieden, die het kind uitdaagt om in contact te komen met zichzelf. Zijn innerlijke wijsheid, kunde, vaardigheden worden aangewakkerd en gestimuleerd. Dit geeft het kind zelfvertrouwen en laat het kind ervaren waar het goed in is en wat het leuk vindt. Het onderwijs wordt nog veelal opgelegd. De leerstof wordt vanuit de buitenwereld in de vorm van auditieve en visuele informatie aangeboden. Het gevolg is, dat een kind totaal overprikkeld raakt. Het lichaam kan de overvloed aan informatie moeilijk verwerken.

Wat zou er gebeuren wanneer je het omdraait? Dat het kind wordt gestimuleerd om de wijsheid en informatie, die het al in zich heeft te ontwaken en te uiten. Kinderen zijn van nature al slimme wezens, die veel kunnen en weten. Natuurlijk moeten kinderen nieuwe dingen en vaardigheden leren, maar wat ik wil zeggen is, dat het kind veel meer innerlijk aangeraakt moet worden. Daar zit het enthousiasme van een kind om iets te willen leren!

 

 

Bewust leren houdt in, dat een kind zijn zintuigen gebruikt tijdens het leren. Vaak worden kinderen via auditieve informatie onderwezen. Maar het is een feit, dat de trillingen van stemgeluid in een ruimte opgaan. Wanneer er omgevingsgeluid is, die overheersend, dan kunt u zich voorstellen dat het voor een kind lastig is om zijn aandacht goed vast te houden. Daarbij heeft een kind ook interne afleiding, zoals gevoelens en gedachten. Klasgenootjes om hem of haar heen zorgen tevens voor afleiding. Samen zorgt dit ervoor, dat het voor een kind lastig kan zijn om de gesproken lesstof goed op te nemen.

Wat helpt hier dan bij? Het is belangrijk dat de leerkracht zo weinig mogelijk klassikale instructie geeft. Ieder kind heeft zijn eigen leerniveau. Na de bassischool gaan alle kinderen op eigen niveau verder. Maar op de basisschool zitten soms 30 kinderen met uiteenlopende niveaus in dezelfde klas. Hoe kunnen al deze kinderen goed ontwikkelen, terwijl ze dezelfde lesstof krijgen? Organisatorisch kan dit in het klassenmanagement een uitdaging zijn. Toch ben ik ervan overtuigd, dat dit wél moet kunnen. Veel kinderen zijn tegenwoordig al in staat om op vroege leeftijd zelfstandig te werken. Daarbij is naar mijn mening stilte erg belangrijk voor de concentratie. Het is écht een uitdaging om je goed te concentreren, wanneer in de ruimte veel geluid is!

Alle zintuigen (horen, zien, voelen, proeven, ruiken) kunnen in het onderwijs worden ingezet. Dit zorgt ervoor dat de lesstof veel makkelijker wordt opgenomen en blijft hangen! Denk maar eens aan een proefje wat je als kind zelf mocht uitvoeren om dit te ervaren. De kans is groot, dat je dit nu nog weet te herinneren. Maar de aangeboden lesstof, die de leerkracht heeft vertelt; Wat weet u daar nu nog van?

Hetzelfde geldt met projectmatig werken. Zelf mogen onderzoeken, uitproberen, uitvoeren en dit verwerken in een verslag, geeft het kind veel ruimte om te ontdekken wat het leuk vindt en wat bij het kind past. Natuurlijk moet dit op een gestructureerde manier gebeuren, maar het onderwijs kan anders, kan beter! Veel meer op het innerlijke kind gericht. Daar zit de drive, daar zit het enthousiasme. Wanneer het kind leuk vindt om te leren, dan zijn concentratieproblemen, aandacht tekorten, verveling veel minder aan de orde.

Bewust leren houdt in dat het kind aanwezig is. Daar bedoel ik niet mee, het kind is in het lokaal en zit op zijn stoel. Nee. Aanwezig zijn betekent actief deelnemen. Dat houdt een kind warm. Dat houdt een kind in beweging. Het is niet gezond om de hele dag op je stoel te moeten zitten om te luisteren. Een kind houdt van nature van beweging. Het wil ontdekken. Het wil leren. Het wil proberen. Het wil onderzoeken en ga zo maar door. Dan is het verstandig dat het onderwijs hierop aansluit. Leren lezen, rekenen, schrijven is nodig, maar een kind leren innerlijk te communiceren is tevens noodzakelijk om op latere leeftijd te weten wat je wilt!

 

© Gite Liebrand


« 

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.